Hành trình theo đuổi đam mê đầy cảm hứng của Phan Xine: Người đứng sau thành công của “Cô gái đến từ

Phan Gia Nhật Linh chia sẻ: “Tôi không để thành công của hiện tại làm rào cản của tương lai. Phải luôn cố gắng tìm kiếm những điểm chưa tốt và lấy đó làm mục tiêu để hoàn thiện hơn trong những dự án tiếp theo”.