• Công dân Việt Nam trên 18 tuổi.
• Tác phẩm dự thi phải là kịch bản nguyên gốc.
• Nội dung tác phẩm dự thi phải tuân theo quy định của Luật Điện ảnh.
• Mỗi thí sinh tham dự không quá 3 tác phẩm.
• Bài dự thi phải được đánh máy, font chữ Time New Roman cỡ 14.
• Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm dự thi theo quy định của Pháp luật. Thí sinh vi phạm sẽ bị thu hồi giải thưởng và kết quả.
• Không chấp nhận các bài dự thi gửi trễ so với quy định vì bất kỳ lý do gì.
• BTC được sử dụng các bài dự thi cho mục đích truyền thông của cuộc thi mà không phải trả các khoản phí nào khác.
Tuyển sinh
(05/05/2019 - 15/06/2019)
Thí sinh nộp bài thi là ý tưởng kịch bản tối đa 1000 chữ về Ban tổ chức.
Nội dung phát triển kịch bản:
• Chủ đề: Tất cả các chủ đề được Luật Điện ảnh Việt Nam cho phép
• Thể loại: Tất cả các thể loại được Luật Điện ảnh Việt Nam cho phép trừ thể loại Khoa học viễn tưởng (Sci-fi)
Hội đồng thẩm định: Hội đồng thẩm định nội bộ của CGV với sự chỉ đạo của Giám đốc phát hành phim CGV và tư vấn từ ban Huấn luyện viên, sẽ lựa chọn từ 24 ý tưởng xuất sắc nhất vào giai đoạn 2
Xem bài dự thi mẫu Tại đây


HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN KỊCH BẢN
(01/07/2019 - 06/09/2019)
Hội đồng thẩm định: Hội đồng thẩm định nội bộ của CGV với sự chỉ đạo của Giám đốc phát hành phim CGV và tư vấn từ ban Huấn luyện viên, sẽ lựa chọn từ 24 ý tưởng xuất sắc nhất vào giai đoạn 2
Các thí sinh được tham gia khóa tập huấn nâng cao kĩ năng và kiến thức về biên kịch với nội dung được Ban cố vấn, Ban tổ chức và Hội đồng thẩm định xây dựng từ ngày 15-19/07/2019
Hội đồng thẩm định là những đạo diễn, Nhà sản xuất phim nổi tiếng tại Việt Nam, gồm: Đạo diễn Charlie Nguyễn, Nhà sản xuất phim Bích Ngọc, Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Biên kịch Trần Khánh Hoàng, Đạo diễn Lý Hải


THI ĐẤU VÀ TRAO GIẢI
(17/09/2019 - 18/09/2019)
CHội đồng thẩm định chấm điểm cho các kịch bản và lựa chọn ra tối đa 12 kịch bản xuất sắc nhất (tối đa 2 kịch bản/đội). 12 kịch bản được lựa chọn sẽ trình bày trước các nhà sản xuất phim nổi tiếng trong nước.
Kịch bản được điểm cao nhất sẽ giành giải Vàng- Bạc- Đồng – Triển vọng và khuyến khích của cuộc thi.